Introductie

De betrokkenheid met de zee en de zeevaart van de eilandbevolking is algemeen bekend. Een treffend voorbeeld hiervan levert de geschiedenis van het eiland Schiermonnikoog, speciaal in de 19e eeuw en wel voor zover het betreft de koopvaardij. Er waren voor een jongeman niet veel andere mogelijkheden bij de keuze voor een baan. Voor meerderen zal het geweest zijn "zeeman tegen wil en dank".
Op een bevolking van ongeveer 800 zielen kan men tussen 1800 en 1900 vele kapiteins vinden, die woonachtig dan wel afkomstig waren van het eiland. Het registreren van dit verschijnsel in het raam van de maritieme historie van ons land is mijn hobby en vormt de achtergrond voor deze rubriek. Voor degenen, die van het leven van hun eilander voorouders iets meer willen weten, kunnen de gegevens een aanvulling betekenen. Voor e.v. bijzondere voorvallen, correcties en aanvullingen houd ik mij aanbevolen.

Jeppe Teensma (1902-1996)